Uddannelse og Workshops

Her vil vi løbende informere om aktuelle og fremtidige uddannelsesprogrammer, workshops og andre PBSP relaterede aktiviteter

PBSP uddannelse og træningsprogram

PBSP uddannelse og træningsprogram- under ledelse af den erfarne læge, psykoterapeut og certificerede PBSP træner og supervisor Arnoud van Buuren, Holland og Psykolog og certificeret PBSP terapeut og supervisor Monique Cuppen, Holland.

Arbejdssproget er engelsk og uddannelsesprogrammet vil foregå i Danmark.Forløbet er opdelt i 3 moduler, så man kan vælge igennem det første modul at få kendskab til PBSP og aktivt at kunne praktisere kropsarbejde ud fra et PBSP-perspektiv. Efter andet modul kan man praktisere PBSP-terapi i fuldt omfang, og tredje modul slutter med international certificering (det samlede forløb strækker sig over 24 dage fordelt på 3 år, begyndende i 2023). Uddannelsesgruppen har plads til 8-12 personer. Pris for modul 1 (8 dage): ca. 6400 kr. plus ophold. Pris for modul 2 (16 dage): ca. 12.800 kr. plus ophold. Modul 3 består af egen terapi og supervision af egen praksis, inden certificering kan opnås.

Introducerende workshop

Her kan du stifte nærmere bekendtskab med PBSP i teori og praksis, inden en mulig beslutning om deltagelse i uddannelses og træningsprogrammet

Dato: Lørdag 1.10.2022 kl 9-17

Sted: VIA Campus, Ceresparken 24, 8000 Aarhus C. Lokale BE 02 (man går ind ved  bygning B.

Pris: kr. 800 (for studerende: kr. 200) 

Der vil blive afholdt endnu en introducerende workshop i januar/februar 2023- nærmere information herom følger snarest

Workshop i Ilulissat, Grønland

Her kan du stifte nærmere bekendtskab med PBSP i teori og praksis, og få inspiration og redskaber med hjem til dit daglige arbejde med mennesker. Måske bliver du interesseret i at tage uddannelsen selv

Dato: Mandag 3.4 2023 til og med onsdag 5.4 2023

Sted: Hotel Arctic, Ilulissat, Grønland

Nærmere info om pris og program følger

Terapigruppe ved Academi Sankelmark, Tyskland

Tværfaglig Nordeuropæisk konference for Counselling, Therapy and Theologi afholdes årligt, hvor det er muligt at deltage i en terapigruppe over 4 dage. Her kan du prøve terapien på dig selv:) se mere på følgende link- eller forhør dig ved kontakt til Kirstine, Christian eller Marianne.

https://www.sankelmark.de/en/programme/seminarsconferences/details/news/wenn-christus-noch-kein-gott-waere-wuerde-ich-ihn-dazu-waehlen/

Tidligere afholdte aktiviteter

Maj 2022: 2 dages undervisning med introduktion og terapisessioner ved Kirstine Hansen og Marianne Vedsted. Undervisnings slides kan ses her: