Uddannelse og Workshops

Her vil vi løbende informere om aktuelle og fremtidige uddannelsesprogrammer, workshops og andre PBSP relaterede aktiviteter

PBSP uddannelse og træningsprogram

PBSP uddannelse og træningsprogram- ledes af den erfarne hollandske læge, psykoterapeut og certificerede PBSP træner Arnoud van Buuren. Arbejdssproget er engelsk og uddannelsesprogrammet afvikles i Danmark. Uddannelsesgruppen har plads til 8-12 personer. Det samlede forløb strækker sig over ca. 3 år, og er opdelt i 3 moduler, så man kan vælge igennem det første modul at få kendskab til PBSP og aktivt at kunne praktisere kropsarbejde ud fra et PBSP-perspektiv. Efter andet modul kan man praktisere PBSP-terapi i fuldt omfang, hvilket betyder man kan arbejde med individuelle klienter og i grupper. Tredje modul giver international certificering.

Modul 1 & 2 består af teori, øvelser, træning, terapi, supervision og evaluering

Modul 1: 9 dage (3 x 3 dage)- Certifikat A

Modul 2: 15 dage (5 x 3 dage)- Certifikat B

Modul 3 består af egen terapi og supervision af egen praksis samt 2 dage med international certificering

Den samlede pris for hele uddannelsen vil være ca. 45.000,- kr. hertil skal tillægges udgifter til rejse og ophold i forbindelse med uddannelsen.

Modul 1 første gang: 27.-29. september 2023

Modul 1 anden gang: 3-5 april 2024

Modul 1 tredje gang: 2-4 oktober 2024

Modul 2 første gang: 5-7 februar 2025

Modul 2 anden gang: 10-12 juni 2025

Modul 2 tredje gang: 1-3 oktober 2025

Efterfølgende datoer følger når disse er fastlagt

Terapigruppe ved Academi Sankelmark, Tyskland

Tværfaglig Nordeuropæisk konference for Counselling, Therapy and Theologi afholdes årligt, hvor det er muligt at deltage i en terapigruppe over 4 dage. Her kan du prøve terapien på dig selv:) se mere på følgende link- eller forhør dig ved kontakt til Kirstine, Christian eller Marianne.

https://www.sankelmark.de/en/programme/love-and-justice-facing-the-dilemmas-of-the-forgiving-process

Tidligere afholdte aktiviteter

Introducerende workshops

Oktober 2022: 1 dags PBSP introducerende workshop i Århus

Januar 2023: 1 dags PBSP introducerende workshop i Århus

Her kan du stifte nærmere bekendtskab med PBSP i teori og praksis, inden en mulig beslutning om deltagelse i uddannelses og træningsprogrammet

Hvis der afholdes flere- så annonceres de her

Undervisnings slides kan ses her: